Arşiv

Posts Tagged ‘internet kullanımı’

Türkiye ve İnternet Kullanımı

“İnternette Avrupa’ya yetişemiyoruz”  son zamanlarda yapılan raporda Türkiye’nin internet kullanımı açısından Avrupa’ya kıyasla ancak yarısına erişilebildiğini söylüyor.İnternet ülkemize geç ulaşması altyapısının yapılması gibi faktörleri için işine koyarsak Türkiye internet kullanımında büyük bir artış ve başarı göstermiş durumdayız da denilebilir.

Devlet Planlama Teşkilatı ”Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010” raporuna göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de tüm nüfus içerisinde internet kullanım oranı yüzde 34’de kalırken, AB’de bu oran 2 kat fazla, ortalama yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Rapora göre düzenli internet kullanımı, hanelerde internet erişimi ve genişbant internet sahipliği konularında da AB, internet servis sunumunda rekabet ortamının bulunmadığı Türkiye’ye 2 kat fark atmış durumda ve bu fark da geçen zamana karşın kapanmıyor.

Rapordaki bir başka çarpıcı veri, “eğitim şart” dense de bu eğitime bilgisayarların araç olarak dahil edilememesi. Okullarda bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı hala son derece yüksek. Genel anlamda internet kullanımı için olaya baktığımız yere göre de değerlendirmek lazım.Avrupa, ABD, Uzak doğu 2.Dünya Savaşı’nda sonra sanayileşme ve bilişim teknolojileri konusunda büyük işler başararak günümüzde kullandığımız teknolojileri ürettiler.Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri savaşa katılmamasına rağmen gerek iç çatışma gerek istikrarsız yönetimler sonucu bilişim teknolojileri, ürünleri 80li 90 lı yıllarda ülkemize girebilde o da üretim olarak değil ithal mallar olarak!

Şu anki durum itibariyle tüm ülkeye yayılan internet ve diğer bilişim teknolojileri benimsenmekte ve kullanımı hızla artmaktadır.Kullanım oranı gelişmiş ülkelere nazaran az da olsa özellikle yeni nesil tarafından çok iyi benimsenmiştir.Zamanla bu oranın artması bu teknolojilerin benimsenmesi ve kullanımı daha kolay ve hızlı olacaktır.

Reklamlar